Ovaj obrazac se koristi radi kompletiranja podataka za studente koji su diplomirali na Univerzitetu Crne Gore i formiranja ALUMNI KLUBOVA. Postupak se sprovodi uporedo za veliki broj univerziteta iz okruženja i EU. Početna faza kompletiranja podataka odnosi se na studente koji su diplomirali 2007. i 2012. godinu, a nastaviće se za ostale. Nakon kompletiranja baze uspostavićemo kontakt pomoću e-mail servisa i zamoliti Vas da popunite elektronski upitnik radi dobijanja Vašeg mišljenja o završenom programu i profesionalnoj karijeri. Vaši lični podaci će biti sačuvani u bazi i potpuno bezbjedni u skladu sa potrebnim standardima koji Univerzitet primjenjuje za lične podatke studenata i zaposlenih.
Fakultet:  
Studije:  
Studijski program:  
Godina upisa:  
Broj Indeksa:  
Ime:  
Prezime:  
Email:  
Telefon:  
JMBG:  
Adresa:  
Grad: